WMO

Optimaal Zelfstandig heeft al jaren een goede samenwerkingsrelatie met meerdere wijkteams in Rotterdam en omliggende gemeenten. Wij hanteren geen wachtlijsten, kunnen vrijwel direct aan de slag en zijn duidelijk en transparant in onze communicatie. Indien er sprake is van een wachtlijst op de reguliere zorg, dan kunnen wij ter overbrugging worden ingezet om te zorgen voor stabilisatie. Ook werken wij op een praktische wijze aan de doelen die in overleg zijn opgesteld.

Bij de zoektocht naar een passend hulpaanbod, bijvoorbeeld voor behandeling of gespecialiseerde zorg, zorgen wij voor een goede rapportage en een warme overdracht.

Wij werken zelfstandig vanuit een PGB, maar kunnen ook worden ingezet als onderaannemer van een gecontracteerde zorginstelling.

Wij bieden uitkomst bij complexe hulpvragen waar een passend aanbod niet wordt gevonden in de reguliere zorg.

Daarnaast bieden wij kortdurende ondersteuning bij een gerichte en enkelvoudige hulpvraag.

Wij zijn HKZ gecertificeerd. Dit houdt in dat wij alle kwaliteitsmanagementsystemen, registraties en protocollen op orde hebben en voldoen aan alle wet- en regelgeving.