Wie zijn wij?

Optimaal Zelfstandig is een partnerschap van Nicole Homeijer en Sharon Tollenaar. Samen hebben wij ruim 25 jaar ervaring opgebouwd in het begeleiden van verschillende doelgroepen. Wij bieden ondersteuning in de thuissituatie aan kinderen, gezinnen en (jong)volwassenen

Wij stappen direct in als de nood hoog is

Wij begeleiden kinderen en jongeren die om tal van redenen thuiszitten en (tijdelijk) niet deel kunnen nemen aan regulier of speciaal onderwijs

Wij bieden overbruggingszorg als cliënten op een wachtlijst geplaatst worden

 Waarden

 • Ons principe: zo lang als moet, zo kort als mogelijk
 • Wij zijn transparant, doelmatig en zijn tegen verspilling in de zorg
 • Grootste compliment is als wij niet meer nodig zijn
 • Wij geloven in de kracht van samenwerking en inzet van het hele systeem

Werkwijze

 • Warme en persoonlijke manier van begeleiden
 • Snel inzetbaar en laagdrempelig
 • Veel ervaring met alle soorten van gezins- volwassenen- en kind problematiek
 • Specialist in ASS, ADHD en hoogbegaafdheid
 • Goede kennis van sociale kaart en verwijzingssystematiek
 • Duidelijke communicatie, korte lijnen en gedegen rapportage
 • Geen wisseling van begeleiders, maar continuïteit en een vast gezicht gewaarborgd
 • Wij werken volgens alle richtlijnen
 • Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving
 • Wij werken op basis van een persoonsgebonden budget