Missie & Visie

Missie: ‘Versterking van zelfregie in het dagelijks leven.’

Vanuit deze missie heeft Optimaal Zelfstandig de volgende visie op haar dienstverlening geformuleerd:

‘Wij zien de mens met zijn kwaliteiten, kansen en mogelijkheden die binnen zijn eigen bereik liggen. In wisselwerking met de omgeving ontstaat ‘Optimale Zelfstandigheid’’