Ondersteuning voor ieder gezinslid

Wij bieden ondersteuning en praktische hulp aan kinderen en hun gezin met een hulpvraag.

Wij bieden overbruggingszorg aan kinderen die op een lange wachtlijst staan voor gespecialiseerde zorg.

Wij begeleiden kinderen die om tal van redenen tijdelijk niet terecht kunnen in het (reguliere)  onderwijs. Wij begeleiden onze doelgroep in de thuissituatie of op de plek waar het nodig is. Wij zorgen er samen met alle betrokkenen voor dat het kind weer grip krijgt op zijn leven door structuur te bieden. Wij helpen bij het vinden van een passende plek in het onderwijs.

We hebben ruime ervaring op het gebied van autisme, ADHD, psychiatrische problematiek en de wisselwerking daartussen. Ook kinderen met agressie-regulatieproblematiek, angst en depressie behoren tot onze doelgroep.  Vaak is de situatie ook moeilijk voor andere gezinsleden. Wij vinden het belangrijk om naar het gehele gezin te kijken en met elkaar naar de juiste oplossingen te zoeken.