Wie zijn wij?

Nicole is een warme en toegewijde moeder voor haar twee kinderen en een ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Als gediplomeerd ergotherapeute heeft zij gewerkt met zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Als ambulant begeleidster ziet zij de mens als geheel en focust zich op de eigen motivatie. Met passie staat zij de cliënt terzijde in de zoektocht naar Optimale Zelfstandigheid.


“Er is altijd een andere keus”


Sharon is vrolijk en opgewekt in haar moederrol, haar functie als burgerraadslid en als maatschappelijk werkster. Door haar jarenlange ervaring als ambulant begeleidster bij zowel kinderen als volwassenen, is zij in staat zich aan te passen aan de situatie. Zij heeft altijd een luisterend oor en ziet mogelijkheden waar anderen problemen zien. Om Optimale Zelfstandigheid te bereiken vindt zij het belangrijk dat vooruitgang gehaald wordt zonder stress en betrekt zij waar mogelijk de omgeving erbij. 


“Kan niet bestaat niet”