12 tot 18 jarigen

Mensen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar maken een enorme groei door. Bepalen wie je bent, waar je voor staat, wat je leuk vindt en wat er van je verwacht wordt. Er wordt een groter beroep gedaan op de mate van zelfstandigheid terwijl de invloed van ouders afneemt. Door moeilijkheden met concentratie, planning en organisatie kunnen er problemen ontstaan op allerlei gebieden, zoals op school, thuis en op het werk. 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van jongeren. Wij helpen ze om structuur aan te brengen, denken mee met het vinden van oplossingen en begeleiden hen door deze bijzondere levensfase heen.

We hebben daarbij ruime ervaring met uitdagingen/ kansen  op het gebied van autisme, ADHD en hoogbegaafdheid.