Privacystatement Optimaal Zelfstandig

Privacy 

Optimaal Zelfstandig neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Optimaal Zelfstandig alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Optimaal Zelfstandig heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan.

Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Privacybeleid

Meer lezen over ons privacybeleid? 

Privacy Statement Optimaal Zelfstandig 1.2 (juni 2022)

Verwerkingsverantwoordelijke

Optimaal Zelfstandig,

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer  66180236

Contactgegevens: info@optimaalzelfstandig.nl

 

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neem dan contact op met Sharon Tollenaar 06-18 17 67 77 of Nicole Homeijer 06-11 76 60 62

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Optimaal Zelfstandig is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

  • Namen van cliënten die op deze site staan zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
  • Afbeeldingen op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.
  • Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Optimaal Zelfstandig worden aangeboden, geldt dat Optimaal Zelfstadig geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.