Uitsluitingscriteria

Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te waarborgen kan Optimaal Zelfstandig niet alle vormen van ondersteuning bieden. Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

  • Hulpvraag voor 24 uurszorg
  • Hulpvraag op het gebied van behandeling
  • Hulpvraag bij ernstige psychiatrische problematiek
  • Hulpvraag bij mensen met suïcidaliteit

Mensen die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Optimaal Zelfstandig worden terugverwezen naar de aanmelder of doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.