Terug  <<

Nieuws

 

Voorkom overschatting en neem iemand mee naar een belangrijk gesprek.

 


Wij merken het in verschillende situaties: Soms wordt een hulpvraag onvoldoende uitgevraagd. Mensen met een probleem vinden het vaak lastig om er open over te praten. Vaak is het moeilijk voor de hulpvrager om de gevolgen en de impact over te brengen. Voor de zorgverlener of instantie is het vervolgens een kunst om de juiste inschatting te maken. Daarbij is het vaak zo dat mensen tijdens het gesprek hun beste beentje voorzetten. Hierdoor kan de medewerker aan de andere kant van het bureau een verkeerde indruk krijgen.

Een aantal voorbeelden van problemen die dit kan opleveren:

·       Het UWV zou kunnen oordelen dat deze persoon arbeidsvermogen heeft, terwijl dat in de werkelijkheid helemaal niet zo is.

·       Een indicatiesteller van de gemeente kan de indruk krijgen dat de hulpvraag van deze persoon kleiner is dan hij in werkelijkheid is.

·       Een werkgever kan in een sollicitatiegesprek vinden dat deze persoon veel bekwamer is dan dat hij in werkelijkheid is.

·       De juf heeft op school geen problemen, maar bij thuiskomst komt alles eruit en barst de bom.

 

In deze situaties is er sprake van overschatting en wordt er mogelijk te weinig hulp geboden. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat een hulpvrager altijd vergezeld wordt door een persoon, vanuit zijn netwerk, die de situatie kent en zou kunnen toelichten. Om hier en daar de nuance aan te brengen in de antwoorden die de hulpvrager zelf geeft. Hiernaast is het verstandig om voor aanvang van het gesprek een dagboekje bij te houden van de problemen waar je dagelijks tegen aan loopt. Dit kan zeer verhelderend zijn.

Als ambulant begeleider komen wij bij de cliënt thuis en zien de werkelijke situatie. Wij zien de gevolgen van overschatting en daarmee het ontbreken van de juiste hoeveelheid hulp. Het gevaar bestaat dat de cliënt onvoldoende geholpen wordt en zich niet erkend voelt.